Organizația Maritimă Internațională (IMO) promovează limba engleză ca „limba a mării” în conformitate cu cerințele Convenției internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare-atestare și efectuare a serviciului de cart, numită si Convenția STCW). Ce se doreste prin aceasta abordare este reducerea accidentelor care apar din cauza situațiilor de comunicare defectuoasă, situații în care peste 80 la sută din echipajele de la nivel mondial nu au limba engleză ca limbă maternă. Se așteaptă ca navigatorii, în conformitate cu cerințele lor de competență, să aibă o bună cunoaștere a limbii engleze maritime pentru a-și îndeplini sarcinile zilnice pe mare. Cursurile model IMO sunt utilizate pentru a oferi o astfel de instruire navigatorilor furnizând gratuit seturi de fraze standard de comunicare maritimă (SMCP) pe baza cărora se așteaptă ca profesioniștii din domeniul maritim să folosească engleza maritimă în comunicații pentru situații precum cele de siguranță și securitate la bord, situații de urgență, comunicare la bord, serviciul pentru clienți pe navele de pasageri și comunicarea cu autoritățile maritime. În ciuda acestui lucru, majoritatea accidentelor maritime se datorează lipsei abilităților de comunicare lingvistică a navigatorilor, deoarece regulile și standardele nu sunt aplicate. Cercetările stabilesc că un factor care contribuie la creșterea accidentelor este lipsa abilităților de comunicare în rândul navigatorilor care lucrează in domeniul maritim pe mare și pe uscat (40%) (Institutul nautic, 2015). Accidentele și incidentele maritime sunt recurente din cauza lipsei de cunoștințe în limba engleză a personalului maritim. În afară de aceasta, învățarea limbii în context profesional este întotdeauna complexă și problematică, acolo unde există o varietate de motive pentru care utilizarea limbii engleze pe mare a fost problema atunci când este investigată cauza principală a accidentelor maritime. Lumea, așa cum s-a raportat în mod repetat, are nevoie de navigatori competenți, care să aibă bune abilități de comunicare, prin urmare, necesitatea ca navigatorii să fie instruiți în conformitate cu cerințele este reală astfel încât aceștia să dobândească abilitățile și competența pe care instruirea din colegii/ universități nu le poate oferi. Prin urmare, proiectul va dezvolta un program de învățare care să ia în considerare diferite categorii de navigatori, luând în considerare experiența pe care au dobândit-o la fiecare navă pentru a învața engleza maritimă pe baza activităților reale specifice fiecărui tip de navă. Programul va fi structurat pe etape pentru a-l putea pune la dispozitia navigatorilor care lucrează la diferite niveluri de comandă. Proiectul PraC-MARENG își propune:

  1. să identifice activitățile și sarcinile specifice fiecărui tip de navă pe care navigatorii le întreprind zilnic
  2. să elaboreze un program de formare online pentru fiecare functie, astfel încât aceștia să poată accesa direct aceste activități și sarcini reale de la bordul diferitelor tipuri de nave care încorporează cele mai noi tehnologii din sectorul maritim
  3. să conceapa și dezvolte un instrument de învățare și evaluare care să ofere utilizatorului un certificat autentic pentru abilitățile nou dobândite bazate pe cunoștințe experiențiale.

În acest sens, platforma va avea următoarele caracteristici:

  • va încorpora o comunicare reală pe mare utilizând SMCP (fraze de comunicare maritima standard),
  • va intergra activități care sunt semnificative pentru cursanti și care îi vor motiva să se angajeze intr-o comunicare si să susțină acea comunicare pentru a atinge un scop specific.

PraC-MARENG Training Platform will have a tailor made programme for different types of ranks taking into account various types of vessels. The tool will have options to select levels of under competence that users would wish to attain on different levels of ranks.

The platform offered by the PraC-MARENG Training platform will have a direct impact on seafarers by giving them enhanced competence in English therefore decision making. The seafarers will have better skills and knowledge to understand and interpret tasks and activities on board the vessel hence better communication skill.