Vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos Mokymo, atestavimo ir budėjimo normatyvais (STCW) jūrininkai privalo mokėti jūrinę anglų kalbą, siekiant efektyvios komunikacijos, tokiose situacijose kaip saugos laive užtikrinimas, vidine komunikacija laive, komunikacija tarp skirtingų laivų ir uosto. Visgi statistika rodo, kad net 40 procentų incidentų jūroje įvyksta dėl komunikacijos klaidų. Todėl įgyvendinant projektą bus parengta mokymo programa, kurioje bus atsižvelgiama į skirtingo rango jūrininkus, į jų patirtį, siekiant sudaryti sąlygas mokytis jūrinės anglų kalbos, grįstos realiais scenarijais. PraC-MARENG projekto tikslas:

  1. Nustatyti kiekvieno tipo laivams būdingą veiklą ir užduotis, kurias jūrininkai atlieka kasdien.
  2. Sukurti internetinę mokymosi programą diferencijuojant pagal laivų tipus ir pareigas laive.
  3. Sukurti virtualų vertinimo įrankį.

In doing this so, the platform will have following features:

  • incorporates real communication at sea using SMCP,
  • activities which are meaningful to students and which will motivate them to become committed to sustaining that communication to accomplish a specific goal.

PraC-MARENG mokymo platformoje mokymo programa diferencijuojama pagal skirtingus laivų tipus ir rangus, taip pat galima pasirinkti bus galima pasirinkti kompetencijos lygius.

Galima teigti, PraC-MARENG mokymosi platforma gali tiesiogiai prisidėti prie jūrininkų anglų kalbos kompetencijos plėtojimo bei bendravimo įgūdžiai laive formavimo.