Mednarodna pomorska organizacija (IMO) promovira angleščino kot »jezik pomorcev« v okviru mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW). Pričakuje se zmanjšanje števila pomorskih nesreč, katerih vzrok so napake v komunikaciji tistih pomorščakov, ki angleščina ni njihov materni jezik, kar predstavlja 80% vseh pomorščakov. Od pomorščakov se za njihovo delo na morju pričakuje kompetence v pomorski komunikaciji v angleškem jeziku. IMO modeli tečajev se skupaj s SMCP uporabljajo pri poučevanju za pridobitev omenjenih kompetenc pri čemer se od pomorščakov pričakuje uporaba pomorske angleščine pri komunikaciji v različnih okoliščinah v zvezi z varnostjo na ladjah, ukrepanjem v stiski, komunikacijo na krovu, obravnavo potnikov na potniških ladjah, komunikacijo s pomorskimi službami. Kljub temu pa se še vedno večino pomorskih nesreč dogaja zaradi pomanjkanja komunikacijskih veščin pomorščakov v angleškem jeziku zaradi česar se posledično ne upošteva vseh pravil in standardov. Študije kažejo, da je poglavitni faktor k povečanju števila pomorskih nesreč prav pomanjkanje komunikacijskih veščin pomorščakov, ki delajo na morju ali na kopnem (40%) (Nautical Institute, 2015). Pomorske nesreče se torej ponavljajo zaradi nezadostnega znanja pomorske angleščine. Treba pa je poudariti, da je učenje tujega jezika v okviru in za potrebe neke stroke kompleksno in pri preiskovanju pomorskih nesreč je bilo zaznanih veliko različnih razlogov za izvor težav pri komuniciranju v angleškem jeziku. Pomorski sektor torej nedvoumno zahteva in pričakuje pomorščake z ustreznimi kompetencami tudi na področju pomorske komunikacije v angleškem jeziku, kar pa očitno izobraževalnemu sistemu ne uspeva zagotavljati v polni meri. V okviru tega projekta bo zato izdelan program za učenje pomorske angleščine za pomorce različnih rangov z upoštevanjem izkušenj, ki jih ti pridobijo na ladjah različnih vrst. Cilji PraC-MARENG projekta so:

  1. Identifikacija aktivnosti in nalog, ki jih morajo pomorci vsakodnevno izvajati na različnih vrstah plovil.
  2. Razvoj programa za e-učenje, ki vključuje najsodobnejše tehnologije v pomorstvu, za pomorce različnih rangov, da se ti lahko učijo pomorske angleščine na realnih primerih iz prakse.
  3. Načrtovanje in izdelava orodja za poučevanje in preverjanje znanja pomorske angleščine.

Pri tem bo razvito orodje obsegalo:

  • Primere realne komunikacije na morju z uporabo SMCP.
  • Aktivnosti, ki bodo učence motivirali, da dosežejo želen nivo znanja.

PraC-MARENG Training Platform will have a tailor made programme for different types of ranks taking into account various types of vessels. The tool will have options to select levels of under competence that users would wish to attain on different levels of ranks.

The platform offered by the PraC-MARENG Training platform will have a direct impact on seafarers by giving them enhanced competence in English therefore decision making. The seafarers will have better skills and knowledge to understand and interpret tasks and activities on board the vessel hence better communication skill.