Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) kapsamında İngilizceyi “denizin dili” olarak tanıtır. Amaç, dünya mürettebatının yüzde 80'inin ana dil olarak İngilizce konuşmadığı iletişim hataları nedeniyle meydana gelen kazaları azaltmaktır. Denizcilerden, yeterlilik gereksinimlerine göre, günlük işlerini denizde yürütmek için Denizcilik İngilizcesine hakim olmaları beklenmektedir. IMO Model Kursları, denizcilik personelinin gemide güvenlik, acil durumlar, gemide iletişim, yolcu gemilerinde müşteri hizmetleri ve denizcilik yetkilileri ile iletişim gibi durumlarda denizcilik İngilizcesini kullanmalarının beklendiği ücretsiz Standart Denizcilik İletişim Cümleleri (SMCP) ile denizcilere bu tür bir eğitim vermek için kullanılır. Ama yine de deniz kazalarının çoğunun, kurallar ve standartlar uygulanmadığı için denizcilerin dilsel iletişim becerilerinin eksikliğinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Araştırmalar, kazaların artmasına sebep olan bir faktörün, denizde ve karada hizmet veren denizcilerin iletişim becerilerindeki eksiklik olduğunu ortaya koyuyor (% 40) (Denizcilik Enstitüsü, 2015). Denizcilik personelinin İngilizce dil becerilerinin olmaması nedeniyle deniz kazaları ve olayları tekrar etmektedir. Bunun yanı sıra, profesyonel bağlamda dil öğrenmek her zaman karmaşık ve sorunludur ve denizde İngilizce dilinin kullanımının deniz kazalarının temel nedeni araştırıldığında sorun olmasının çeşitli nedenleri vardır. Defalarca bildirildiği üzere, dünya, iyi iletişim becerilerine sahip yetkin denizcilere ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle denizcilerin, eğitim kurumlarında sağlayamayacağı beceri ve yeterlilikleri kazanacak şekilde eğitilmelerine gerçekten ihtiyaç vardır. Bu nedenle proje, her bir gemi türüne özgü gerçek faaliyetlere dayalı olarak Denizcilik İngilizcesi öğretmek için her gemide edindikleri deneyimleri hesaba katarak, farklı düzeydeki denizcileri dikkate alan bir öğrenme programı geliştirecektir. Programın, farklı kademelerde çalışan denizcilere aktarılması için seviyeler barındıracaktır. PraC-MARENG projesi,

  1. Denizcilerin günlük olarak üstlendikleri her bir gemi türüne özgü faaliyetleri ve görevleri belirlemeyi,
  2. Denizcilerin gerçek faaliyetlere ve denizcilik sektöründeki en son teknolojileri içeren çeşitli gemi türlerinde görevlere erişebildikleri her kademe için bir çevrimiçi Eğitim programı geliştirmeyi,
  3. Deneysel bilgiye dayalı olarak kullanıcıya yeni edinilen beceriler için gerçek bir sertifika sağlayan bir öğrenme ve değerlendirme aracı tasarlamayı ve geliştirmeyi,

hedeflemektedir. Bunu yaparken, platform aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

  • SMCP kullanarak denizde gerçek iletişimi kapsayacak,
  • Öğrenciler için anlamlı olan ve onları belirli bir hedefe ulaşmak için bu iletişimi sürdürmeye kararlı olmaya motive edecek faaliyetler içerecektir.

PraC-MARENG Training Platform will have a tailor made programme for different types of ranks taking into account various types of vessels. The tool will have options to select levels of under competence that users would wish to attain on different levels of ranks.

The platform offered by the PraC-MARENG Training platform will have a direct impact on seafarers by giving them enhanced competence in English therefore decision making. The seafarers will have better skills and knowledge to understand and interpret tasks and activities on board the vessel hence better communication skill.