KODĖL

Background

Remiantis tyrimų duomenis net 40 procentų jūrinių incidentų įvyksta dėl jūrininkų anglų kalbos kompetencijos stygiaus. Svarbu akcentu, kad mokėti anglų kalba nepakanka, reikalingi įgūdžiai profesiniame kontekste, Tenka pripažinti, kad profesinės kalbos mokymasis yra sudėtingas procesas. kaip kartojama, reikia kompetentingų jūrininkų, turinčių gerų bendravimo įgūdžių. Atsižvlegiant į šiandieninės jūrinės industrijos modernėjamą poreikis aukštos kvalikacijos, jūrininkų, gebančių laivai bendrauti jūrine anglų kalba yra nuolat augantis.

Development

Naujienos