Zakaj

OZADJE

Raziskovalci so ugotovili, da je primanjkljaj v komunikacijskih veščinah pomorcev na krovu in s kopnim eden izmed večjih vzrokov nastanka pomorskih nesreč (40%). Pomorske nesreče so torej tudi posledica slabega znanja pomorske angleščine. Poleg tega pa je učenje tujega jezika v kontekstu neke profesije vedno kompleksno, kar se kaže v tem, da obstaja cela paleta različnih primerov zakaj je napačna uporaba pomorske angleščine prispevala k pomorski nesreči. Ključno je torej pomorce izobraziti z dobrimi komunikacijskimi veščinami. Iz tega je razvidno, da obstaja realna potreba po izboljšanju tehnik poučevanja pomorske angleščine, ki je trenutno izobraževalni sistem ne ponuja na vseh nivojih.

Razvoj

Zadnje Novice

Monthly meeting took place

A regular meeting via teleconference was held between partners. Important milestones and outputs are discussed and actioned. This included: Content developmentAssessment development Review of online materials